Nieuwe Prinsengracht       
Weesperstraatbuurt en Plantage, Amsterdam-centrum, Virtuele Wandeling      
 1. loopbrug 116P (Plantage Muidergracht/Nieuwe Achtergracht) vanaf Nieuwe Achtergracht bij Nieuwe Prinsengracht.
 2. Nieuwe Achtergracht en loopbrug 116P (Plantage Muidergracht/Nieuwe Achtergracht) vanaf Nieuwe Prinsengracht.
 3. Nieuwe Achtergracht vanaf loopbrug 116P (Plantage Muidergracht/Nieuwe Achtergracht) bij Nieuwe Prinsengracht.
 4. Nieuwe Prinsengracht vanaf loopbrug 116P (Plantage Muidergracht/Nieuwe Achtergracht) en Nieuwe Achtergracht.
 5. Nieuwe Prinsengracht vanaf Nieuwe Achtergracht.
 6. Nieuwe Prinsengracht bij de afslag naar Nieuwe Achtergracht. 1
 7. Nieuwe Achtergracht vanaf Nieuwe Prinsengracht.
 8. Nieuwe Prinsengracht bij de afslag naar Nieuwe Achtergracht. 2
 9. Bocht in Nieuwe Prinsengracht. 4
 10. Bocht in Nieuwe Prinsengracht. 1
 11. Bocht in Nieuwe Prinsengracht. 2
 12. Bocht in Nieuwe Prinsengracht. 3
 13. Hoek loopbrug 116P (Plantage Muidergracht/Nieuwe Achtergracht) vanaf Nieuwe Prinsengracht.
 14. Hoek naar loopbrug 116P (Plantage Muidergracht/Nieuwe Achtergracht) vanaf Nieuwe Prinsengracht.
 15. Hoek naar Nieuwe Prinsengracht vanaf loopbrug 116P (Plantage Muidergracht/Nieuwe Achtergracht).
 16. Hoek Nieuwe Prinsengracht vanaf loopbrug 116P (Plantage Muidergracht/Nieuwe Achtergracht).
 17. Nieuwe Prinsengracht bij de afslag naar doorgang Nieuwe Prinsengracht-Nieuwe Achtergracht. 1
 18. doorgang Nieuwe Prinsengracht-Nieuwe Achtergracht vanaf Nieuwe Prinsengracht.
 19. Nieuwe Prinsengracht bij de afslag naar doorgang Nieuwe Prinsengracht-Nieuwe Achtergracht. 2
 20. Nieuwe Prinsengracht vanaf doorgang Nieuwe Prinsengracht-Nieuwe Achtergracht.
 21. Nieuwe Prinsengracht vanaf kruising met Roetersstraat en brug 258, Ben Polakbrug (Nieuwe Prinsengracht/Roetersstraat). 2
 22. Roetersstraat vanaf brug 258, Ben Polakbrug (Nieuwe Prinsengracht/Roetersstraat) bij kruising met Nieuwe Prinsengracht.
 23. Nieuwe Prinsengracht vanaf kruising met brug 258, Ben Polakbrug (Nieuwe Prinsengracht/Roetersstraat) en Roetersstraat. 1
 24. brug 258, Ben Polakbrug (Nieuwe Prinsengracht/Roetersstraat) vanaf Roetersstraat bij kruising met Nieuwe Prinsengracht.
 25. Nieuwe Prinsengracht bij de afslag naar Lepelkruisstraat. 1
 26. Lepelkruisstraat vanaf Nieuwe Prinsengracht.
 27. Nieuwe Prinsengracht bij de afslag naar Lepelkruisstraat. 2
 28. Nieuwe Prinsengracht vanaf Lepelkruisstraat.
 29. Nieuwe Prinsengracht bij de afslag naar Manegestraat. 2
 30. Nieuwe Prinsengracht vanaf Manegestraat.
 31. Nieuwe Prinsengracht bij de afslag naar Manegestraat. 1
 32. Manegestraat vanaf Nieuwe Prinsengracht.
 33. Nieuwe Prinsengracht vanaf kruising met Weesperstraat en brug 251, Dr. Dünnerbrug (Nieuwe Prinsengracht/Weesperstraat). 2
 34. Weesperstraat vanaf brug 251, Dr. Dünnerbrug (Nieuwe Prinsengracht/Weesperstraat) bij kruising met Nieuwe Prinsengracht.
 35. Nieuwe Prinsengracht vanaf kruising met brug 251, Dr. Dünnerbrug (Nieuwe Prinsengracht/Weesperstraat) en Weesperstraat. 1
 36. brug 251, Dr. Dünnerbrug (Nieuwe Prinsengracht/Weesperstraat) vanaf Weesperstraat bij kruising met Nieuwe Prinsengracht.
 37. Nieuwe Prinsengracht vanaf kruising met brug 251, Dr. Dünnerbrug (Nieuwe Prinsengracht/Weesperstraat) en Weesperstraat. 2
 38. brug 251, Dr. Dünnerbrug (Nieuwe Prinsengracht/Weesperstraat) vanaf Weesperstraat bij kruising met Nieuwe Prinsengracht.
 39. Nieuwe Prinsengracht vanaf kruising met Weesperstraat en brug 251, Dr. Dünnerbrug (Nieuwe Prinsengracht/Weesperstraat). 1
 40. Weesperstraat vanaf brug 251, Dr. Dünnerbrug (Nieuwe Prinsengracht/Weesperstraat) bij kruising met Nieuwe Prinsengracht.
 41. Nieuwe Prinsengracht vanaf brug 253 (Onbekende Gracht/Nieuwe Prinsengracht) bij Onbekende Gracht.
 42. Onbekende Gracht vanaf brug 253 (Onbekende Gracht/Nieuwe Prinsengracht) en Nieuwe Prinsengracht.
 43. brug 253 (Onbekende Gracht/Nieuwe Prinsengracht) vanaf Nieuwe Prinsengracht bij Onbekende Gracht.
 44. Nieuwe Prinsengracht en brug 253 (Onbekende Gracht/Nieuwe Prinsengracht) vanaf Onbekende Gracht.
 45. Nieuwe Prinsengracht vanaf Amstel en brug 250, Jan Vinckbrug (Nieuwe Prinsengracht/Amstel).
 46. Amstel vanaf brug 250, Jan Vinckbrug (Nieuwe Prinsengracht/Amstel) bij Nieuwe Prinsengracht.
 47. brug 250, Jan Vinckbrug (Nieuwe Prinsengracht/Amstel) en Amstel vanaf Nieuwe Prinsengracht.
 48. brug 250, Jan Vinckbrug (Nieuwe Prinsengracht/Amstel) vanaf Amstel bij Nieuwe Prinsengracht.
 49. Nieuwe Prinsengracht vanaf brug 250, Jan Vinckbrug (Nieuwe Prinsengracht/Amstel) en Amstel.
 50. brug 250, Jan Vinckbrug (Nieuwe Prinsengracht/Amstel) vanaf Amstel bij Nieuwe Prinsengracht.
 51. Amstel en brug 250, Jan Vinckbrug (Nieuwe Prinsengracht/Amstel) vanaf Nieuwe Prinsengracht.
 52. Amstel vanaf brug 250, Jan Vinckbrug (Nieuwe Prinsengracht/Amstel) bij Nieuwe Prinsengracht.
 
Klik op de titel van de foto die u wilt zien.
HOME HELP Kaart Amsterdam Kaart Amsterdam straatnamen
( flag Nederlands ) flag English flag deutsch flag Français flag Zhongwen-TW flag Zhongwen-CN.

    advertenties       i-mode= http://jamag.nl/plant.nl /stnieu05.htm    
banner of logo