Nieuwe Keizersgracht       
Weesperstraatbuurt en Plantage, Amsterdam-centrum, Virtuele Wandeling      
 1. brug 234 (vijver Hortusplantsoen/Nieuwe Keizersgracht) vanaf Nieuwe Keizersgracht bij Hortusplantsoen.
 2. Nieuwe Keizersgracht en brug 234 (vijver Hortusplantsoen/Nieuwe Keizersgracht) vanaf Hortusplantsoen.
 3. Nieuwe Keizersgracht vanaf brug 234 (vijver Hortusplantsoen/Nieuwe Keizersgracht) bij Hortusplantsoen.
 4. Hortusplantsoen vanaf brug 234 (vijver Hortusplantsoen/Nieuwe Keizersgracht) en Nieuwe Keizersgracht.
 5. Einde van Nieuwe Keizersgracht.
 6. bij het einde. 1
 7. Nieuwe Keizersgracht vanaf het einde.
 8. Nieuwe Keizersgracht bij het einde. 2
 9. Roetersstraat vanaf Nieuwe Kerkstraat bij kruispunt met Roetersstraat en Nieuwe Keizersgracht.
 10. Roetersstraat vanaf Nieuwe Keizersgracht bij kruispunt met Nieuwe Kerkstraat en Roetersstraat.
 11. Nieuwe Kerkstraat vanaf Roetersstraat bij kruispunt met Nieuwe Keizersgracht en Roetersstraat.
 12. Nieuwe Keizersgracht vanaf Roetersstraat bij kruispunt met brug 259, Lau Mazirelbrug (Plantage Muidergracht/Roetersstraat) en Nieuwe Kerkstraat.
 13. Nieuwe Keizersgracht vanaf kruising met Weesperstraat en brug 240, L.H. Sariouisbrug (Nieuwe Keizersgracht/Weesperstraat). 2
 14. Weesperstraat vanaf brug 240, L.H. Sariouisbrug (Nieuwe Keizersgracht/Weesperstraat) bij kruising met Nieuwe Keizersgracht.
 15. Nieuwe Keizersgracht vanaf kruising met brug 240, L.H. Sariouisbrug (Nieuwe Keizersgracht/Weesperstraat) en Weesperstraat. 1
 16. brug 240, L.H. Sariouisbrug (Nieuwe Keizersgracht/Weesperstraat) vanaf Weesperstraat bij kruising met Nieuwe Keizersgracht.
 17. Nieuwe Keizersgracht vanaf kruising met brug 240, L.H. Sariouisbrug (Nieuwe Keizersgracht/Weesperstraat) en Weesperstraat. 2
 18. brug 240, L.H. Sariouisbrug (Nieuwe Keizersgracht/Weesperstraat) vanaf Weesperstraat bij kruising met Nieuwe Keizersgracht.
 19. Nieuwe Keizersgracht vanaf kruising met Weesperstraat en brug 240, L.H. Sariouisbrug (Nieuwe Keizersgracht/Weesperstraat). 1
 20. Weesperstraat vanaf brug 240, L.H. Sariouisbrug (Nieuwe Keizersgracht/Weesperstraat) bij kruising met Nieuwe Keizersgracht.
 21. Nieuwe Keizersgracht vanaf Amstel en brug 241, Dirk van Nimwegenbrug (Nieuwe Keizersgracht/Amstel).
 22. Amstel vanaf brug 241, Dirk van Nimwegenbrug (Nieuwe Keizersgracht/Amstel) bij Nieuwe Keizersgracht.
 23. brug 241, Dirk van Nimwegenbrug (Nieuwe Keizersgracht/Amstel) en Amstel vanaf Nieuwe Keizersgracht.
 24. brug 241, Dirk van Nimwegenbrug (Nieuwe Keizersgracht/Amstel) vanaf Amstel bij Nieuwe Keizersgracht.
 25. Nieuwe Keizersgracht vanaf brug 241, Dirk van Nimwegenbrug (Nieuwe Keizersgracht/Amstel) en Amstel.
 26. brug 241, Dirk van Nimwegenbrug (Nieuwe Keizersgracht/Amstel) vanaf Amstel bij Nieuwe Keizersgracht.
 27. Amstel en brug 241, Dirk van Nimwegenbrug (Nieuwe Keizersgracht/Amstel) vanaf Nieuwe Keizersgracht.
 28. Amstel vanaf brug 241, Dirk van Nimwegenbrug (Nieuwe Keizersgracht/Amstel) bij Nieuwe Keizersgracht.
 
Klik op de titel van de foto die u wilt zien.
HOME HELP Kaart Amsterdam Kaart Amsterdam straatnamen
( flag Nederlands ) flag English flag deutsch flag Français flag Zhongwen-TW flag Zhongwen-CN.

    advertenties       i-mode= http://jamag.nl/plant.nl /stnieu03.htm    
banner of logo