Dapperstraat
Oosterparkbuurt/ Dapperbuurt/ Weesperzijde, Oost / Watergraafsmeer, Amsterdam, Visite guidee virtuelle
 1. Mauritskade à partir de Dapperstraat.
 2. Mauritskade près de la jonction avec Dapperstraat. 1
 3. Dapperstraat à partir de Mauritskade.
 4. Mauritskade près de la jonction avec Dapperstraat. 2
 5. Dapperstraat en partant du croisement avec Pieter Vlamingstraat. 2
 6. Pieter Vlamingstraat en partant du croisement avec Dapperstraat. 2
 7. Dapperstraat en partant du croisement avec Pieter Vlamingstraat. 1
 8. Pieter Vlamingstraat en partant du croisement avec Dapperstraat. 1
 9. Dapperstraat en partant du croisement avec Von Zesenstraat. 2
 10. Von Zesenstraat en partant du croisement avec Dapperstraat. 2
 11. Dapperstraat en partant du croisement avec Von Zesenstraat. 1
 12. Von Zesenstraat en partant du croisement avec Dapperstraat. 1
 13. Dapperstraat en partant du croisement avec Commelinstraat. 2
 14. Commelinstraat en partant du croisement avec Dapperstraat. 2
 15. Dapperstraat en partant du croisement avec Commelinstraat. 1
 16. Commelinstraat en partant du croisement avec Dapperstraat. 1
 17. Dapperstraat en partant du croisement avec Wagenaarstraat. 2
 18. Wagenaarstraat en partant du croisement avec Dapperstraat. 2
 19. Dapperstraat en partant du croisement avec Wagenaarstraat. 1
 20. Wagenaarstraat en partant du croisement avec Dapperstraat. 1
 21. Dapperstraat en partant du croisement avec Eerste Van Swindenstraat. 2
 22. Eerste Van Swindenstraat en partant du croisement avec Dapperstraat. 2
 23. Dapperstraat en partant du croisement avec Eerste Van Swindenstraat. 1
 24. Eerste Van Swindenstraat en partant du croisement avec Dapperstraat. 1
 
Cliquez sur le titre de la photo à voir.
HOME AIDE Carte Amsterdam Carte Amsterdam Rues
flag Nederlands flag English flag deutsch ( flag Français ) flag Zhongwen-TW flag Zhongwen-CN.

    annonces       i-mode= http://jamag.nl/opark.fr/stdapp02.htm     banner of logo