Pieter Vlamingstraat
Oosterparkbuurt/ Dapperbuurt/ Weesperzijde, Oost / Watergraafsmeer, Amsterdam, Virtual Tour
 1. bridge 1957 (Singelgracht/Wilhelmina Blombergplein) seen from Pieter Vlamingstraat on the crossing with Mauritskade.
 2. Mauritskade from crossing with Pieter Vlamingstraat and bridge 1957 (Singelgracht/Wilhelmina Blombergplein). 2
 3. Pieter Vlamingstraat seen from bridge 1957 (Singelgracht/Wilhelmina Blombergplein) on the crossing with Mauritskade.
 4. Mauritskade from crossing with bridge 1957 (Singelgracht/Wilhelmina Blombergplein) and Pieter Vlamingstraat. 1
 5. Pontanusstraat near the branch to Pieter Vlamingstraat. 2
 6. Pontanusstraat seen from Pieter Vlamingstraat.
 7. Pontanusstraat near the branch to Pieter Vlamingstraat. 1
 8. Pieter Vlamingstraat seen from Pontanusstraat.
 9. Dapperstraat from crossing with Pieter Vlamingstraat. 2
 10. Pieter Vlamingstraat from crossing with Dapperstraat. 2
 11. Dapperstraat from crossing with Pieter Vlamingstraat. 1
 12. Pieter Vlamingstraat from crossing with Dapperstraat. 1
 
Click on the title of the photograph you want to see.
HOME HELP Map Amsterdam Map Amsterdam street index
flag Nederlands ( flag English ) flag deutsch flag Français flag Zhongwen-TW flag Zhongwen-CN.

    advertisements       i-mode= http://jamag.nl/opark.en/stpiet02.htm     banner of logo