Dapperstraat
Oosterparkbuurt/ Dapperbuurt/ Weesperzijde, Oost / Watergraafsmeer, Amsterdam, Virtual Tour
 1. Mauritskade seen from Dapperstraat.
 2. Mauritskade near the branch to Dapperstraat. 1
 3. Dapperstraat seen from Mauritskade.
 4. Mauritskade near the branch to Dapperstraat. 2
 5. Dapperstraat from crossing with Pieter Vlamingstraat. 2
 6. Pieter Vlamingstraat from crossing with Dapperstraat. 2
 7. Dapperstraat from crossing with Pieter Vlamingstraat. 1
 8. Pieter Vlamingstraat from crossing with Dapperstraat. 1
 9. Dapperstraat from crossing with Von Zesenstraat. 2
 10. Von Zesenstraat from crossing with Dapperstraat. 2
 11. Dapperstraat from crossing with Von Zesenstraat. 1
 12. Von Zesenstraat from crossing with Dapperstraat. 1
 13. Dapperstraat from crossing with Commelinstraat. 2
 14. Commelinstraat from crossing with Dapperstraat. 2
 15. Dapperstraat from crossing with Commelinstraat. 1
 16. Commelinstraat from crossing with Dapperstraat. 1
 17. Dapperstraat from crossing with Wagenaarstraat. 2
 18. Wagenaarstraat from crossing with Dapperstraat. 2
 19. Dapperstraat from crossing with Wagenaarstraat. 1
 20. Wagenaarstraat from crossing with Dapperstraat. 1
 21. Dapperstraat from crossing with Eerste Van Swindenstraat. 2
 22. Eerste Van Swindenstraat from crossing with Dapperstraat. 2
 23. Dapperstraat from crossing with Eerste Van Swindenstraat. 1
 24. Eerste Van Swindenstraat from crossing with Dapperstraat. 1
 
Click on the title of the photograph you want to see.
HOME HELP Map Amsterdam Map Amsterdam street index
flag Nederlands ( flag English ) flag deutsch flag Français flag Zhongwen-TW flag Zhongwen-CN.

    advertisements       i-mode= http://jamag.nl/opark.en/stdapp02.htm     banner of logo