Boerhaaveplein
Oosterparkbuurt/ Dapperbuurt/ Weesperzijde, Oost / Watergraafsmeer, Amsterdam, Virtual Tour
 1. Mary Zeldenruststraat seen from Boerhaaveplein.
 2. Mary Zeldenruststraat near the branch to Boerhaaveplein. 1
 3. Boerhaaveplein seen from Mary Zeldenruststraat.
 4. Mary Zeldenruststraat near the branch to Boerhaaveplein. 2
 5. Muntendamstraat seen from Boerhaaveplein near Mary Zeldenruststraat.
 6. Mary Zeldenruststraat seen from Boerhaaveplein and Muntendamstraat.
 7. Boerhaaveplein seen from Muntendamstraat near Mary Zeldenruststraat.
 8. Muntendamstraat and Boerhaaveplein seen from Mary Zeldenruststraat.
 9. Andreas Bonnstraat seen from Boerhaaveplein near Boerhaaveplein.
 10. Boerhaaveplein seen from Boerhaaveplein and Andreas Bonnstraat.
 11. Boerhaaveplein seen from Andreas Bonnstraat near Boerhaaveplein.
 12. Andreas Bonnstraat and Boerhaaveplein seen from Boerhaaveplein.
 13. Tweede Boerhaavestraat and Boerhaaveplein seen from Boerhaaveplein.
 14. Tweede Boerhaavestraat seen from Boerhaaveplein near Boerhaaveplein.
 15. Boerhaaveplein seen from Boerhaaveplein and Tweede Boerhaavestraat.
 16. Boerhaaveplein seen from Tweede Boerhaavestraat near Boerhaaveplein.
 17. Boerhaaveplein seen from Boerhaaveplein.
 18. Boerhaaveplein near the branch to Boerhaaveplein. 2
 19. Boerhaaveplein seen from Boerhaaveplein.
 20. Boerhaaveplein near the branch to Boerhaaveplein. 1
 21. Boerhaaveplein seen from Andreas Bonnstraat near Boerhaaveplein.
 22. Andreas Bonnstraat and Boerhaaveplein seen from Boerhaaveplein.
 23. Andreas Bonnstraat seen from Boerhaaveplein near Boerhaaveplein.
 24. Boerhaaveplein seen from Boerhaaveplein and Andreas Bonnstraat.
 25. Boerhaaveplein seen from Camperstraat on the intersection with Boerhaaveplein and Tweede Boerhaavestraat.
 26. Boerhaaveplein seen from Tweede Boerhaavestraat on the intersection with Camperstraat and Boerhaaveplein.
 27. Camperstraat seen from Boerhaaveplein on the intersection with Tweede Boerhaavestraat and Boerhaaveplein.
 28. Tweede Boerhaavestraat seen from Boerhaaveplein on the intersection with Boerhaaveplein and Camperstraat.
 
Click on the title of the photograph you want to see.
HOME HELP Map Amsterdam Map Amsterdam street index
flag Nederlands ( flag English ) flag deutsch flag Français flag Zhongwen-TW flag Zhongwen-CN.

    advertisements       i-mode= http://jamag.nl/opark.en/stboer01.htm     banner of logo