doorgang Laagte Kadijk naar Entrpotdok
Oostelijke Eilanden, Cityheart-West, Amsterdam-centre, Virtual Tour
 1. Laagte kadijk seen from doorgang Laagte Kadijk naar Entrpotdok.
 2. Laagte kadijk near the branch to doorgang Laagte Kadijk naar Entrpotdok. 1
 3. doorgang Laagte Kadijk naar Entrpotdok seen from Laagte kadijk.
 4. Laagte kadijk near the branch to doorgang Laagte Kadijk naar Entrpotdok. 2
 5. Kadijksplein seen from doorgang Laagte Kadijk naar Entrpotdok on the intersection with Laagte kadijk and bridge 278, Scharrebiersluis (schippersgracht/Laagte Kadijk).
 6. Laagte kadijk seen from bridge 278, Scharrebiersluis (schippersgracht/Laagte Kadijk) on the intersection with doorgang Laagte Kadijk naar Entrpotdok and Kadijksplein.
 7. doorgang Laagte Kadijk naar Entrpotdok seen from Kadijksplein on the intersection with bridge 278, Scharrebiersluis (schippersgracht/Laagte Kadijk) and Laagte kadijk.
 8. bridge 278, Scharrebiersluis (schippersgracht/Laagte Kadijk) seen from Laagte kadijk on the intersection with Kadijksplein and doorgang Laagte Kadijk naar Entrpotdok.
 9. doorgang Laagte Kadijk naar Entrpotdok seen from Entrepotdok.
 10. Entrepotdok near the branch to doorgang Laagte Kadijk naar Entrpotdok. 2
 11. Entrepotdok seen from doorgang Laagte Kadijk naar Entrpotdok.
 12. Entrepotdok near the branch to doorgang Laagte Kadijk naar Entrpotdok. 1
 13. Hook doorgang Laagte Kadijk naar Entrpotdok seen from Entrepotdok.
 14. Hook Entrepotdok seen from doorgang Laagte Kadijk naar Entrpotdok.
 15. Curve to Entrepotdok seen from doorgang Laagte Kadijk naar Entrpotdok.
 16. Curve to doorgang Laagte Kadijk naar Entrpotdok seen from Entrepotdok.
 
Click on the title of the photograph you want to see.
HOME HELP Map Amsterdam Map Amsterdam street index
flag Nederlands ( flag English ) flag deutsch flag Français flag Zhongwen-TW flag Zhongwen-CN.

    advertisements       i-mode= http://jamag.nl/oeiland.en/stdoor02.htm     banner of logo