1e Jan Steenstraat       
Museumkwartier, Amsterdam-Oudzuid      
 
Click on the title of the photograph you want to see,
here for HOME.
HOME HELP Amsterdam Map Amsterdam www.zien.info street index
Klik hier voor: taal= Nederlands ( language= English ) Klicken Sie hier für: Sprache= deutsch Cliquez ici pour: langue= Français Zhongwen-TW 点击这里再看: 语言= Zhongwen-CN.

        i-mode= http://jamag.nl/museumk.en /st1e_j02.htm