Dam
Burgwallen Nieuwe Zijde, Amsterdam-centre
 1. Damrak seen from Dam on the intersection with Dam and Mozes en Aaronstraat.
 2. Dam seen from Mozes en Aaronstraat on the intersection with Dam and Damrak.
 3. Dam seen from Damrak on the intersection with Mozes en Aaronstraat and Dam.
 4. Mozes en Aaronstraat seen from Dam on the intersection with Damrak and Dam.
 5. Nieuwendijk seen from Dam on the crossing with Mozes en Aaronstraat.
 6. Mozes en Aaronstraat from crossing with Dam and Nieuwendijk. 2
 7. Dam seen from Nieuwendijk on the crossing with Mozes en Aaronstraat.
 8. Mozes en Aaronstraat from crossing with Nieuwendijk and Dam. 1
 9. Eggerstraat seen from Dam on the crossing with Mozes en Aaronstraat.
 10. Mozes en Aaronstraat from crossing with Dam and Eggerstraat. 2
 11. Dam seen from Eggerstraat on the crossing with Mozes en Aaronstraat.
 12. Mozes en Aaronstraat from crossing with Eggerstraat and Dam. 1
 13. Dam seen from Rokin on the intersection with Dam and Paleisstraat.
 14. Dam seen from Paleisstraat on the intersection with Rokin and Dam.
 15. Rokin seen from Dam on the intersection with Paleisstraat and Dam.
 16. Paleisstraat seen from Dam on the intersection with Dam and Rokin.
 17. Dam seen from Kalverstraat on the crossing with Paleisstraat.
 18. Paleisstraat from crossing with Kalverstraat and Dam. 2
 19. Kalverstraat seen from Dam on the crossing with Paleisstraat.
 20. Paleisstraat from crossing with Dam and Kalverstraat. 1
 21. Dam seen from Paleisstraat.
 22. Paleisstraat near the branch to Dam. 2
 23. Paleisstraat seen from Dam.
 24. Paleisstraat near the branch to Dam. 1
 
Click on the title of the photograph you want to see.
HOME HELP Map Amsterdam Map Amsterdam street index
flag Nederlands ( flag English ) flag deutsch flag Français flag Zhongwen-TW flag Zhongwen-CN.

    advertisements       i-mode= http://jamag.nl/hartw.en/stdam_01.htm     banner of logo