Reguliersgracht (單數)
Grachtengordel-Zuid / Weteringschans, 購買區, Stadsdeel Amsterdam-centrum (Leidse/Weteringbuurt)
 1. 橋 31 (Reguliersgracht/Herengracht) 查看 Herengracht (偶數) 帶街的交叉點上 橋 32, Kaassluis (Herengracht/Reguliersgracht) 結束 Reguliersgracht (單數).
 2. 橋 32, Kaassluis (Herengracht/Reguliersgracht) 查看 Reguliersgracht (單數) 帶街的交叉點上 Herengracht (偶數) 結束 橋 31 (Reguliersgracht/Herengracht).
 3. Herengracht (偶數) 查看 橋 31 (Reguliersgracht/Herengracht) 帶街的交叉點上 Reguliersgracht (單數) 結束 橋 32, Kaassluis (Herengracht/Reguliersgracht).
 4. Reguliersgracht (單數) 查看 橋 32, Kaassluis (Herengracht/Reguliersgracht) 帶街的交叉點上 橋 31 (Reguliersgracht/Herengracht) 結束 Herengracht (偶數).
 5. 橋 39 (Reguliersgracht/Keizersgracht (oneven)) 查看 Keizersgracht (單數) 帶街的交叉點上 Reguliersgracht (單數) 結束 橋 38, Oetgenssluis (Keizersgracht/Reguliersgracht).
 6. Reguliersgracht (單數) 查看 橋 38, Oetgenssluis (Keizersgracht/Reguliersgracht) 帶街的交叉點上 Keizersgracht (單數) 結束 橋 39 (Reguliersgracht/Keizersgracht (oneven)).
 7. Keizersgracht (單數) 查看 橋 39 (Reguliersgracht/Keizersgracht (oneven)) 帶街的交叉點上 橋 38, Oetgenssluis (Keizersgracht/Reguliersgracht) 結束 Reguliersgracht (單數).
 8. 橋 38, Oetgenssluis (Keizersgracht/Reguliersgracht) 查看 Reguliersgracht (單數) 帶街的交叉點上 橋 39 (Reguliersgracht/Keizersgracht (oneven)) 結束 Keizersgracht (單數).
 9. 橋 40 (Reguliersgracht/Keizersgracht (even)) 查看 Keizersgracht (偶數) 帶街的交叉點上 橋 38, Oetgenssluis (Keizersgracht/Reguliersgracht) 結束 Reguliersgracht (單數).
 10. 橋 38, Oetgenssluis (Keizersgracht/Reguliersgracht) 查看 Reguliersgracht (單數) 帶街的交叉點上 Keizersgracht (偶數) 結束 橋 40 (Reguliersgracht/Keizersgracht (even)).
 11. Keizersgracht (偶數) 查看 橋 40 (Reguliersgracht/Keizersgracht (even)) 帶街的交叉點上 Reguliersgracht (單數) 結束 橋 38, Oetgenssluis (Keizersgracht/Reguliersgracht).
 12. Reguliersgracht (單數) 查看 橋 38, Oetgenssluis (Keizersgracht/Reguliersgracht) 帶街的交叉點上 橋 40 (Reguliersgracht/Keizersgracht (even)) 結束 Keizersgracht (偶數).
 13. 橋 74, Kerksluis (Reguliersgracht/Kerkstraat) 查看 Kerkstraat 在交叉點上帶 Reguliersgracht (單數).
 14. Reguliersgracht (單數) 從橫過帶 Kerkstraat 結束 橋 74, Kerksluis (Reguliersgracht/Kerkstraat). 2
 15. Kerkstraat 查看 橋 74, Kerksluis (Reguliersgracht/Kerkstraat) 在交叉點上帶 Reguliersgracht (單數).
 16. Reguliersgracht (單數) 從橫過帶 橋 74, Kerksluis (Reguliersgracht/Kerkstraat) 結束 Kerkstraat. 1
 17. 橋 73 (Reguliersgracht/Prinsengracht (oneven)) 查看 Prinsengracht (單數) 帶街的交叉點上 Reguliersgracht (單數) 結束 橋 71, Duyfjesbrug (Prinsengracht/Reguliersgracht).
 18. Reguliersgracht (單數) 查看 橋 71, Duyfjesbrug (Prinsengracht/Reguliersgracht) 帶街的交叉點上 Prinsengracht (單數) 結束 橋 73 (Reguliersgracht/Prinsengracht (oneven)).
 19. Prinsengracht (單數) 查看 橋 73 (Reguliersgracht/Prinsengracht (oneven)) 帶街的交叉點上 橋 71, Duyfjesbrug (Prinsengracht/Reguliersgracht) 結束 Reguliersgracht (單數).
 20. 橋 71, Duyfjesbrug (Prinsengracht/Reguliersgracht) 查看 Reguliersgracht (單數) 帶街的交叉點上 橋 73 (Reguliersgracht/Prinsengracht (oneven)) 結束 Prinsengracht (單數).
 21. 橋 72 (Reguliersgracht/Prinsengracht (even)) 查看 Prinsengracht (偶數) 帶街的交叉點上 橋 71, Duyfjesbrug (Prinsengracht/Reguliersgracht) 結束 Reguliersgracht (單數).
 22. 橋 71, Duyfjesbrug (Prinsengracht/Reguliersgracht) 查看 Reguliersgracht (單數) 帶街的交叉點上 Prinsengracht (偶數) 結束 橋 72 (Reguliersgracht/Prinsengracht (even)).
 23. Prinsengracht (偶數) 查看 橋 72 (Reguliersgracht/Prinsengracht (even)) 帶街的交叉點上 Reguliersgracht (單數) 結束 橋 71, Duyfjesbrug (Prinsengracht/Reguliersgracht).
 24. Reguliersgracht (單數) 查看 橋 71, Duyfjesbrug (Prinsengracht/Reguliersgracht) 帶街的交叉點上 橋 72 (Reguliersgracht/Prinsengracht (even)) 結束 Prinsengracht (偶數).
 25. Reguliersgracht (單數) 查看 Utrechtsedwarsstraat.
 26. Reguliersgracht (單數) 接近分支道 Utrechtsedwarsstraat. 1
 27. Utrechtsedwarsstraat 查看 Reguliersgracht (單數).
 28. Reguliersgracht (單數) 接近分支道 Utrechtsedwarsstraat. 2
 29. Reguliersgracht (單數) 查看 Falckstraat (單數).
 30. Reguliersgracht (單數) 接近分支道 Falckstraat (單數). 1
 31. Falckstraat (單數) 查看 Reguliersgracht (單數).
 32. Reguliersgracht (單數) 接近分支道 Falckstraat (單數). 2
 33. Reguliersgracht (單數) 查看 Falckstraat (偶數).
 34. Reguliersgracht (單數) 接近分支道 Falckstraat (偶數). 1
 35. Falckstraat (偶數) 查看 Reguliersgracht (單數).
 36. Reguliersgracht (單數) 接近分支道 Falckstraat (偶數). 2
 37. 橋 81 (Reguliersgracht/Lijnbaansgracht) 查看 Reguliersgracht (單數) 結束 Lijnbaansgracht.
 38. Reguliersgracht (單數) 查看 Lijnbaansgracht 接近 橋 81 (Reguliersgracht/Lijnbaansgracht).
 39. Lijnbaansgracht 結束 Reguliersgracht (單數) 查看 橋 81 (Reguliersgracht/Lijnbaansgracht).
 40. Lijnbaansgracht 查看 Reguliersgracht (單數) 接近 橋 81 (Reguliersgracht/Lijnbaansgracht).
 
點擊你想看的相片標題,
首頁 協助 阿姆斯特丹地圖 地圖 Amsterdam 街道索引
flag Nederlands flag English flag deutsch flag Français ( flag Zhongwen-TW ) flag Zhongwen-CN.

    廣告       i-mode= http://jamag.nl/grachto.en/stregu04.htm     banner of logo