Leidsegracht (odd)
Grachtengordel-Zuid / Weteringschans, Stadsdeel Amsterdam-centrum (Leidse/Weteringbuurt)
 1. bridge 28, Vierheemskinderensluis (Leidsegracht/Herengracht) seen from Herengracht (even) near Leidsegracht (odd).
 2. Herengracht (even) and bridge 28, Vierheemskinderensluis (Leidsegracht/Herengracht) seen from Leidsegracht (odd).
 3. Herengracht (even) seen from bridge 28, Vierheemskinderensluis (Leidsegracht/Herengracht) near Leidsegracht (odd).
 4. Leidsegracht (odd) seen from bridge 28, Vierheemskinderensluis (Leidsegracht/Herengracht) and Herengracht (even).
 5. bridge 45, Steenhouwerijbrug (Leidsegracht/Keizersgracht (oneven)) seen from Keizersgracht (odd) near Leidsegracht (odd).
 6. Leidsegracht (odd) seen from Keizersgracht (odd) and bridge 45, Steenhouwerijbrug (Leidsegracht/Keizersgracht (oneven)).
 7. Keizersgracht (odd) seen from bridge 45, Steenhouwerijbrug (Leidsegracht/Keizersgracht (oneven)) near Leidsegracht (odd).
 8. bridge 45, Steenhouwerijbrug (Leidsegracht/Keizersgracht (oneven)) and Keizersgracht (odd) seen from Leidsegracht (odd).
 9. bridge 44, Hemonybrug (Leidsegracht/Keizersgracht (even)) seen from Keizersgracht (even) near Leidsegracht (odd).
 10. Keizersgracht (even) and bridge 44, Hemonybrug (Leidsegracht/Keizersgracht (even)) seen from Leidsegracht (odd).
 11. Keizersgracht (even) seen from bridge 44, Hemonybrug (Leidsegracht/Keizersgracht (even)) near Leidsegracht (odd).
 12. Leidsegracht (odd) seen from bridge 44, Hemonybrug (Leidsegracht/Keizersgracht (even)) and Keizersgracht (even).
 13. Leidsegracht (odd) seen from Kerkstraat.
 14. Leidsegracht (odd) near the branch to Kerkstraat. 1
 15. Kerkstraat seen from Leidsegracht (odd).
 16. Leidsegracht (odd) near the branch to Kerkstraat. 2
 17. bridge 122, Beudekerbrug (Leidsegracht/Prinsengracht (oneven)) seen from Prinsengracht (odd) near Leidsegracht (odd).
 18. Leidsegracht (odd) seen from Prinsengracht (odd) and bridge 122, Beudekerbrug (Leidsegracht/Prinsengracht (oneven)).
 19. Prinsengracht (odd) seen from bridge 122, Beudekerbrug (Leidsegracht/Prinsengracht (oneven)) near Leidsegracht (odd).
 20. bridge 122, Beudekerbrug (Leidsegracht/Prinsengracht (oneven)) and Prinsengracht (odd) seen from Leidsegracht (odd).
 21. bridge 93, Pieter Goemansbrug, Bestedelingenbrug (Leidsegracht/Prinsengr seen from Prinsengracht (even) near Leidsegracht (odd).
 22. Prinsengracht (even) and bridge 93, Pieter Goemansbrug, Bestedelingenbrug (Leidsegracht/Prinsengr seen from Leidsegracht (odd).
 23. Prinsengracht (even) seen from bridge 93, Pieter Goemansbrug, Bestedelingenbrug (Leidsegracht/Prinsengr near Leidsegracht (odd).
 24. Leidsegracht (odd) seen from bridge 93, Pieter Goemansbrug, Bestedelingenbrug (Leidsegracht/Prinsengr and Prinsengracht (even).
 25. Leidsegracht (odd) seen from Lange Leidsedwarsstraat.
 26. Leidsegracht (odd) near the branch to Lange Leidsedwarsstraat. 1
 27. Lange Leidsedwarsstraat seen from Leidsegracht (odd).
 28. Leidsegracht (odd) near the branch to Lange Leidsedwarsstraat. 2
 29. Leidsegracht (odd) seen from Korte Leidsedwarsstraat.
 30. Leidsegracht (odd) near the branch to Korte Leidsedwarsstraat. 1
 31. Korte Leidsedwarsstraat seen from Leidsegracht (odd).
 32. Leidsegracht (odd) near the branch to Korte Leidsedwarsstraat. 2
 33. bridge 94 (Leidsegracht/Raamdwarsstraat) seen from Lijnbaansgracht near Leidsegracht (odd).
 34. Leidsegracht (odd) seen from Lijnbaansgracht and bridge 94 (Leidsegracht/Raamdwarsstraat).
 35. Lijnbaansgracht seen from bridge 94 (Leidsegracht/Raamdwarsstraat) near Leidsegracht (odd).
 36. bridge 94 (Leidsegracht/Raamdwarsstraat) and Lijnbaansgracht seen from Leidsegracht (odd).
 
Click on the title of the photograph you want to see.
HOME HELP Map Amsterdam Map Amsterdam street index
flag Nederlands ( flag English ) flag deutsch flag Français flag Zhongwen-TW flag Zhongwen-CN.

    advertisements       i-mode= http://jamag.nl/grachto.en/stleid01.htm     banner of logo