Reguliersgracht (单数)
Grachtengordel-Zuid / Weteringschans, 阿姆斯特丹, Stadsdeel Amsterdam-centrum (Leidse/Weteringbuurt)
 1. 桥 31 (Reguliersgracht/Herengracht) 查看 Herengracht (偶数) 带街的交叉点上 桥 32, Kaassluis (Herengracht/Reguliersgracht) 结束 Reguliersgracht (单数).
 2. 桥 32, Kaassluis (Herengracht/Reguliersgracht) 查看 Reguliersgracht (单数) 带街的交叉点上 Herengracht (偶数) 结束 桥 31 (Reguliersgracht/Herengracht).
 3. Herengracht (偶数) 查看 桥 31 (Reguliersgracht/Herengracht) 带街的交叉点上 Reguliersgracht (单数) 结束 桥 32, Kaassluis (Herengracht/Reguliersgracht).
 4. Reguliersgracht (单数) 查看 桥 32, Kaassluis (Herengracht/Reguliersgracht) 带街的交叉点上 桥 31 (Reguliersgracht/Herengracht) 结束 Herengracht (偶数).
 5. 桥 39 (Reguliersgracht/Keizersgracht (oneven)) 查看 Keizersgracht (单数) 带街的交叉点上 Reguliersgracht (单数) 结束 桥 38, Oetgenssluis (Keizersgracht/Reguliersgracht).
 6. Reguliersgracht (单数) 查看 桥 38, Oetgenssluis (Keizersgracht/Reguliersgracht) 带街的交叉点上 Keizersgracht (单数) 结束 桥 39 (Reguliersgracht/Keizersgracht (oneven)).
 7. Keizersgracht (单数) 查看 桥 39 (Reguliersgracht/Keizersgracht (oneven)) 带街的交叉点上 桥 38, Oetgenssluis (Keizersgracht/Reguliersgracht) 结束 Reguliersgracht (单数).
 8. 桥 38, Oetgenssluis (Keizersgracht/Reguliersgracht) 查看 Reguliersgracht (单数) 带街的交叉点上 桥 39 (Reguliersgracht/Keizersgracht (oneven)) 结束 Keizersgracht (单数).
 9. 桥 40 (Reguliersgracht/Keizersgracht (even)) 查看 Keizersgracht (偶数) 带街的交叉点上 桥 38, Oetgenssluis (Keizersgracht/Reguliersgracht) 结束 Reguliersgracht (单数).
 10. 桥 38, Oetgenssluis (Keizersgracht/Reguliersgracht) 查看 Reguliersgracht (单数) 带街的交叉点上 Keizersgracht (偶数) 结束 桥 40 (Reguliersgracht/Keizersgracht (even)).
 11. Keizersgracht (偶数) 查看 桥 40 (Reguliersgracht/Keizersgracht (even)) 带街的交叉点上 Reguliersgracht (单数) 结束 桥 38, Oetgenssluis (Keizersgracht/Reguliersgracht).
 12. Reguliersgracht (单数) 查看 桥 38, Oetgenssluis (Keizersgracht/Reguliersgracht) 带街的交叉点上 桥 40 (Reguliersgracht/Keizersgracht (even)) 结束 Keizersgracht (偶数).
 13. 桥 74, Kerksluis (Reguliersgracht/Kerkstraat) 查看 Kerkstraat 在交叉点上带 Reguliersgracht (单数).
 14. Reguliersgracht (单数) 从横过带 Kerkstraat 结束 桥 74, Kerksluis (Reguliersgracht/Kerkstraat). 2
 15. Kerkstraat 查看 桥 74, Kerksluis (Reguliersgracht/Kerkstraat) 在交叉点上带 Reguliersgracht (单数).
 16. Reguliersgracht (单数) 从横过带 桥 74, Kerksluis (Reguliersgracht/Kerkstraat) 结束 Kerkstraat. 1
 17. 桥 73 (Reguliersgracht/Prinsengracht (oneven)) 查看 Prinsengracht (单数) 带街的交叉点上 Reguliersgracht (单数) 结束 桥 71, Duyfjesbrug (Prinsengracht/Reguliersgracht).
 18. Reguliersgracht (单数) 查看 桥 71, Duyfjesbrug (Prinsengracht/Reguliersgracht) 带街的交叉点上 Prinsengracht (单数) 结束 桥 73 (Reguliersgracht/Prinsengracht (oneven)).
 19. Prinsengracht (单数) 查看 桥 73 (Reguliersgracht/Prinsengracht (oneven)) 带街的交叉点上 桥 71, Duyfjesbrug (Prinsengracht/Reguliersgracht) 结束 Reguliersgracht (单数).
 20. 桥 71, Duyfjesbrug (Prinsengracht/Reguliersgracht) 查看 Reguliersgracht (单数) 带街的交叉点上 桥 73 (Reguliersgracht/Prinsengracht (oneven)) 结束 Prinsengracht (单数).
 21. 桥 72 (Reguliersgracht/Prinsengracht (even)) 查看 Prinsengracht (偶数) 带街的交叉点上 桥 71, Duyfjesbrug (Prinsengracht/Reguliersgracht) 结束 Reguliersgracht (单数).
 22. 桥 71, Duyfjesbrug (Prinsengracht/Reguliersgracht) 查看 Reguliersgracht (单数) 带街的交叉点上 Prinsengracht (偶数) 结束 桥 72 (Reguliersgracht/Prinsengracht (even)).
 23. Prinsengracht (偶数) 查看 桥 72 (Reguliersgracht/Prinsengracht (even)) 带街的交叉点上 Reguliersgracht (单数) 结束 桥 71, Duyfjesbrug (Prinsengracht/Reguliersgracht).
 24. Reguliersgracht (单数) 查看 桥 71, Duyfjesbrug (Prinsengracht/Reguliersgracht) 带街的交叉点上 桥 72 (Reguliersgracht/Prinsengracht (even)) 结束 Prinsengracht (偶数).
 25. Reguliersgracht (单数) 查看 Utrechtsedwarsstraat.
 26. Reguliersgracht (单数) 接近分支道 Utrechtsedwarsstraat. 1
 27. Utrechtsedwarsstraat 查看 Reguliersgracht (单数).
 28. Reguliersgracht (单数) 接近分支道 Utrechtsedwarsstraat. 2
 29. Reguliersgracht (单数) 查看 Falckstraat (单数).
 30. Reguliersgracht (单数) 接近分支道 Falckstraat (单数). 1
 31. Falckstraat (单数) 查看 Reguliersgracht (单数).
 32. Reguliersgracht (单数) 接近分支道 Falckstraat (单数). 2
 33. Reguliersgracht (单数) 查看 Falckstraat (偶数).
 34. Reguliersgracht (单数) 接近分支道 Falckstraat (偶数). 1
 35. Falckstraat (偶数) 查看 Reguliersgracht (单数).
 36. Reguliersgracht (单数) 接近分支道 Falckstraat (偶数). 2
 37. 桥 81 (Reguliersgracht/Lijnbaansgracht) 查看 Reguliersgracht (单数) 结束 Lijnbaansgracht.
 38. Reguliersgracht (单数) 查看 Lijnbaansgracht 接近 桥 81 (Reguliersgracht/Lijnbaansgracht).
 39. Lijnbaansgracht 结束 Reguliersgracht (单数) 查看 桥 81 (Reguliersgracht/Lijnbaansgracht).
 40. Lijnbaansgracht 查看 Reguliersgracht (单数) 接近 桥 81 (Reguliersgracht/Lijnbaansgracht).
 
点击你想看的相片标题,
首页 协助 阿姆斯特丹地图 地图 Amsterdam 街道索引
flag Nederlands flag English flag deutsch flag Français flag Zhongwen-TW ( flag Zhongwen-CN. )

    广告       i-mode= http://jamag.nl/grachto.en/stregu04.htm     banner of logo