Nieuwe Houttuinen
Haarlemmerbuurt, Gouden Reaal
 1. Haarlemmer Houttuinen vanaf Buiten Oranjestraat bij kruispunt met Haarlemmer Houttuinen en Nieuwe Houttuinen.
 2. Haarlemmer Houttuinen vanaf Nieuwe Houttuinen bij kruispunt met Buiten Oranjestraat en Haarlemmer Houttuinen.
 3. Buiten Oranjestraat vanaf Haarlemmer Houttuinen bij kruispunt met Nieuwe Houttuinen en Haarlemmer Houttuinen.
 4. Nieuwe Houttuinen vanaf Haarlemmer Houttuinen bij kruispunt met Haarlemmer Houttuinen en Buiten Oranjestraat.
 5. Haarlemmer Houttuinen vanaf Nieuwe Houttuinen.
 6. Haarlemmer Houttuinen bij de afslag naar Nieuwe Houttuinen. 1
 7. Nieuwe Houttuinen vanaf Haarlemmer Houttuinen.
 8. Haarlemmer Houttuinen bij de afslag naar Nieuwe Houttuinen. 2
 9. Haarlemmer Houttuinen vanaf Nieuwe Houttuinen.
 10. Haarlemmer Houttuinen bij de afslag naar Nieuwe Houttuinen. 1
 11. Nieuwe Houttuinen vanaf Haarlemmer Houttuinen.
 12. Haarlemmer Houttuinen bij de afslag naar Nieuwe Houttuinen. 2
 13. Nieuwe Houttuinen vanaf Haarlemmerdijk.
 14. Haarlemmerdijk bij de afslag naar Nieuwe Houttuinen. 2
 15. Haarlemmerdijk vanaf Nieuwe Houttuinen.
 16. Haarlemmerdijk bij de afslag naar Nieuwe Houttuinen. 1
 17. Nieuwe Houttuinen vanaf Haarlemmerdijk.
 18. Haarlemmerdijk bij de afslag naar Nieuwe Houttuinen. 2
 19. Haarlemmerdijk vanaf Nieuwe Houttuinen.
 20. Haarlemmerdijk bij de afslag naar Nieuwe Houttuinen. 1
 
Klik op de titel van de foto die u wilt zien.
HOME HELP Kaart Amsterdam Kaart Amsterdam straatnamen
( flag Nederlands ) flag English flag deutsch flag Français flag Zhongwen-TW flag Zhongwen-CN.

    advertenties       i-mode= http://jamag.nl/goudr.nl/stnieu01.htm     banner of logo