Binnen Dommersstraat
Haarlemmerbuurt, Gouden Reaal
 1. Buiten Dommersstraat vanaf Binnen Dommersstraat bij kruising met Haarlemmerdijk.
 2. Haarlemmerdijk vanaf kruising met Binnen Dommersstraat en Buiten Dommersstraat. 2
 3. Binnen Dommersstraat vanaf Buiten Dommersstraat bij kruising met Haarlemmerdijk.
 4. Haarlemmerdijk vanaf kruising met Buiten Dommersstraat en Binnen Dommersstraat. 1
 5. Binnen Dommersstraat vanaf kruising met Vinkenstraat. 2
 6. Vinkenstraat vanaf kruising met Binnen Dommersstraat. 2
 7. Binnen Dommersstraat vanaf kruising met Vinkenstraat. 1
 8. Vinkenstraat vanaf kruising met Binnen Dommersstraat. 1
 9. Binnen Dommersstraat vanaf brug 148, Dommersbrug (Brouwersgracht/Binnen Dommersstraat) bij kruising met Brouwersgracht (even).
 10. Brouwersgracht (even) vanaf kruising met brug 148, Dommersbrug (Brouwersgracht/Binnen Dommersstraat) en Binnen Dommersstraat. 2
 11. brug 148, Dommersbrug (Brouwersgracht/Binnen Dommersstraat) vanaf Binnen Dommersstraat bij kruising met Brouwersgracht (even).
 12. Brouwersgracht (even) vanaf kruising met Binnen Dommersstraat en brug 148, Dommersbrug (Brouwersgracht/Binnen Dommersstraat). 1
 
Klik op de titel van de foto die u wilt zien.
HOME HELP Kaart Amsterdam Kaart Amsterdam straatnamen
( flag Nederlands ) flag English flag deutsch flag Français flag Zhongwen-TW flag Zhongwen-CN.

    advertenties       i-mode= http://jamag.nl/goudr.nl/stbinn01.htm     banner of logo