Sint Agnietenstraat
Burgwallen Oude Zijde, De Wallen, Cityheart-West, Amsterdam-centre, Vitual Tour
  1. Oudezijds Achterburgwal (even) from crossing with bridge 216, Oudezijds Achterburgwal/Sint Agnietenstraat and Sint Agnietenstraat. 2
  2. bridge 216, Oudezijds Achterburgwal/Sint Agnietenstraat seen from Sint Agnietenstraat on the crossing with Oudezijds Achterburgwal (even).
  3. Oudezijds Achterburgwal (even) from crossing with Sint Agnietenstraat and bridge 216, Oudezijds Achterburgwal/Sint Agnietenstraat. 1
  4. Sint Agnietenstraat seen from bridge 216, Oudezijds Achterburgwal/Sint Agnietenstraat on the crossing with Oudezijds Achterburgwal (even).
  5. Oudezijds Voorburgwal (odd) near the branch to Sint Agnietenstraat. 1
  6. Sint Agnietenstraat seen from Oudezijds Voorburgwal (odd).
  7. Oudezijds Voorburgwal (odd) near the branch to Sint Agnietenstraat. 2
  8. Oudezijds Voorburgwal (odd) seen from Sint Agnietenstraat.
 
Click on the title of the photograph you want to see.
HOME HELP Map Amsterdam Map Amsterdam street index
flag Nederlands ( flag English ) flag deutsch flag Français flag Zhongwen-TW flag Zhongwen-CN.

    advertisements       i-mode= http://jamag.nl/burgo.en/stsint01.htm     banner of logo