Rusland
Burgwallen Oude Zijde, De Wallen, Cityheart-West, Amsterdam-centre, Vitual Tour
  1. Kloveniersburgwal from crossing with bridge 223, Kloveniersburgwal/Rusland and Rusland. 2
  2. bridge 223, Kloveniersburgwal/Rusland seen from Rusland on the crossing with Kloveniersburgwal.
  3. Kloveniersburgwal from crossing with Rusland and bridge 223, Kloveniersburgwal/Rusland. 1
  4. Rusland seen from bridge 223, Kloveniersburgwal/Rusland on the crossing with Kloveniersburgwal.
  5. Oudezijds Achterburgwal (odd) from crossing with Rusland and bridge 216, Oudezijds Achterburgwal/Sint Agnietenstraat. 2
  6. Rusland seen from bridge 216, Oudezijds Achterburgwal/Sint Agnietenstraat on the crossing with Oudezijds Achterburgwal (odd).
  7. Oudezijds Achterburgwal (odd) from crossing with bridge 216, Oudezijds Achterburgwal/Sint Agnietenstraat and Rusland. 1
  8. bridge 216, Oudezijds Achterburgwal/Sint Agnietenstraat seen from Rusland on the crossing with Oudezijds Achterburgwal (odd).
 
Click on the title of the photograph you want to see.
HOME HELP Map Amsterdam Map Amsterdam street index
flag Nederlands ( flag English ) flag deutsch flag Français flag Zhongwen-TW flag Zhongwen-CN.

    advertisements       i-mode= http://jamag.nl/burgo.en/strusl01.htm     banner of logo