Kloveniersburgwal
Burgwallen Oude Zijde, De Wallen, Cityheart-West, Amsterdam-centre, Vitual Tour
 1. GelderseKade seen from Kloveniersburgwal on the intersection with Nieuwmarkt and Barndesteeg.
 2. Nieuwmarkt seen from Barndesteeg on the intersection with Kloveniersburgwal and GelderseKade.
 3. Kloveniersburgwal seen from GelderseKade on the intersection with Barndesteeg and Nieuwmarkt.
 4. Barndesteeg seen from Nieuwmarkt on the intersection with GelderseKade and Kloveniersburgwal.
 5. Kloveniersburgwal near the branch to Koestraat. 2
 6. Kloveniersburgwal seen from Koestraat.
 7. Kloveniersburgwal near the branch to Koestraat. 1
 8. Koestraat seen from Kloveniersburgwal.
 9. Kloveniersburgwal near the branch to BethaniŽnstraat. 2
 10. Kloveniersburgwal seen from BethaniŽnstraat.
 11. Kloveniersburgwal near the branch to BethaniŽnstraat. 1
 12. BethaniŽnstraat seen from Kloveniersburgwal.
 13. Kloveniersburgwal near the branch to Boerensteeg. 2
 14. Kloveniersburgwal seen from Boerensteeg.
 15. Kloveniersburgwal near the branch to Boerensteeg. 1
 16. Boerensteeg seen from Kloveniersburgwal.
 17. Kloveniersburgwal from crossing with bridge 224, Bushuissluis (Kloveniersburgwal/Nieuwe Hoogstraat) and Oude Hoogstraat. 2
 18. bridge 224, Bushuissluis (Kloveniersburgwal/Nieuwe Hoogstraat) seen from Oude Hoogstraat on the crossing with Kloveniersburgwal.
 19. Kloveniersburgwal from crossing with Oude Hoogstraat and bridge 224, Bushuissluis (Kloveniersburgwal/Nieuwe Hoogstraat). 1
 20. Oude Hoogstraat seen from bridge 224, Bushuissluis (Kloveniersburgwal/Nieuwe Hoogstraat) on the crossing with Kloveniersburgwal.
 21. Kloveniersburgwal near the branch to Spinhuissteeg. 2
 22. Kloveniersburgwal seen from Spinhuissteeg.
 23. Kloveniersburgwal near the branch to Spinhuissteeg. 1
 24. Spinhuissteeg seen from Kloveniersburgwal.
 25. Kloveniersburgwal from crossing with bridge 223, Kloveniersburgwal/Rusland and Rusland. 2
 26. bridge 223, Kloveniersburgwal/Rusland seen from Rusland on the crossing with Kloveniersburgwal.
 27. Kloveniersburgwal from crossing with Rusland and bridge 223, Kloveniersburgwal/Rusland. 1
 28. Rusland seen from bridge 223, Kloveniersburgwal/Rusland on the crossing with Kloveniersburgwal.
 29. Kloveniersburgwal near the branch to Slijkstraat. 2
 30. Kloveniersburgwal seen from Slijkstraat.
 31. Kloveniersburgwal near the branch to Slijkstraat. 1
 32. Slijkstraat seen from Kloveniersburgwal.
 33. Kloveniersburgwal near the branch to Oudemanhuispoort. 2
 34. Kloveniersburgwal seen from Oudemanhuispoort.
 35. Kloveniersburgwal near the branch to Oudemanhuispoort. 1
 36. Oudemanhuispoort seen from Kloveniersburgwal.
 37. Kloveniersburgwal seen from Nieuwe Doelenstraat on the intersection with bridge 222, Aluminiumbrug (Rokin/Staalstraat) and Vendelstraat.
 38. bridge 222, Aluminiumbrug (Rokin/Staalstraat) seen from Vendelstraat on the intersection with Nieuwe Doelenstraat and Kloveniersburgwal.
 39. Nieuwe Doelenstraat seen from Kloveniersburgwal on the intersection with Vendelstraat and bridge 222, Aluminiumbrug (Rokin/Staalstraat).
 40. Vendelstraat seen from bridge 222, Aluminiumbrug (Rokin/Staalstraat) on the intersection with Kloveniersburgwal and Nieuwe Doelenstraat.
 
Click on the title of the photograph you want to see.
HOME HELP Map Amsterdam Map Amsterdam street index
flag Nederlands ( flag English ) flag deutsch flag Français flag Zhongwen-TW flag Zhongwen-CN.

    advertisements       i-mode= http://jamag.nl/burgo.en/stklov01.htm     banner of logo